STAPPENPLAN SLIM LICHT IN BESTAANDE BOUW

Stap 1: Analyse uitgangssituatie

 • Bereken het jaarlijkse energieverbruik van de verlichting op basis van het ge├»nstalleerde vermogen en het aantal branduren
 • Onderzoek de staat van onderhoud
 • Analyseer de elektriciteitskosten en de onderhoudskosten
 • Informeer naar klachten en/of wensen in met betrekking tot de verlichting
 • Bezoek de website Energiezuinig Gebouwbeheer van AgentschapNL voor de uitgebreidere Slim licht-scan

Stap 2: Onderzoek mogelijkheden

 • Stel de voorwaarden vast: soort verlichting, verlichtingsniveau, regelmogelijkheden e.d.
 • Bepaal welke aanpassingen verlichtingstechnisch, onderhoudstechnisch, kostentechnisch en energetisch het meest interessant zijn
 • Informeer bij SenterNovem naar subsidiemogelijkheden

Stap 3: Beslissen

 • Breng verslag uit aan de directie en noem raakvlakken met het algemene bedrijfsbeleid, zoals kwaliteitsverhoging, verbetering werkomstandigheden en kostenreductie
 • Stel een budget vast voor de aanpassing van de verlichting
 • Informeer de gebruikers van het gebouw en betrek ze bij de voorbereiding van de plannen

Stap 4: Uitwerking plannen

 • Maak een technische projectbeschrijving met werktekeningen
 • Maak gebruik van de actuele subsidieregelingen. Deze worden elk jaar aangepast
 • Loop met de adviseur en installateur alle ruimten door en controleer de plannen op montage- en maataspecten
 • Neem alle aanpassingen in de revisietekening op

Stap 5: Afspraken over uitvoering

 • Maak een draaiboek waarin alle aspecten met betrekking tot levering en uitvoering duidelijk omschreven staan
 • Ga uit van een gefaseerde oplevering
 • Plan voldoende tijd om de toegepaste regelingen in bedrijf te kunnen nemen

Stap 6: Evaluatie project

 • Controleer of alles goed is ingeregeld en functioneert conform de opdracht. Tevens is het raadzaam om verlichtingssterkten en gelijkmatigheid te (laten) controleren
 • Rapporteer aan de directie