BESPAREN OP VERLICHTING

In utiliteitsgebouwen gaat ongeveer 22% van de energie op aan verlichting.Bij de huidige stand van de techniek kan daar gemakkelijk 30% tot 60% op bespaard worden. Dat heeft niet alleen een gunstig effect op de energierekening. Ook het binnenklimaat, de productiviteit van de medewerkers en het milieu varen er wel bij. Slim licht betekent kortom dat verlichting mooi, comfortabel, betaalbaar èn minder milieubelastend is!

In drie stappen naar energiebesparing
Stap 1 - Niet verlichten wanneer dat niet nodig of gewenst is
Stap 2 - Goed gebruik maken van daglicht
Stap 3 - Energie-efficiënte kunstlichtsystemen gebruiken, afgestemd op daglicht en gebruik

Maatregelen
De volgende maatregelen leveren snel forse besparingen op en hebben een korte terugverdientijd:

  • vervang oudere tl-buizen door moderne, hoogfrequente tl (hiermee bespaart u al 50%)
  • plaatsing van aanwezigheids- en daglichtsensoren
  • vervang gloeilampen en halogeenlampen door led-verlichting, spaarlampen of tl
  • tijdsafhankelijk schakelen, zodat verlichting 's avonds en 's nachts niet onnodig brandt.

Hulpmiddelen
Beproefde hulpmiddelen helpen u de energie-efficiency van de verlichting de kwaliteit van het binnenmilieu en het comfort van uw pand te verbeteren.

Slim licht scan
U kunt met de Slim licht scan een schatting maken hoeveel u kunt besparen op verlichting. De scan gaat uit van het omzetten van conventionele verlichting naar hf-verlichting. Op basis van een aantal opties berekent de scan de kosten, energiebesparing en terugverdientijd bij vervanging van de verlichting.

Stappenplan Slim licht in bestaande bouw (zie Download)

Zes processtappen met aandachtspunten ter verbetering van de verlichting in bestaande bouw.

Stappenplan Slim licht in nieuwbouw (zie Download)

In vier processtappen op weg naar energiezuinige verlichting in nieuwbouw.

Onderzoek netvervuiling (led)lampen (zie Download)

In de positionpaper van de ELC van mei 2009 (zie Download) en in een notitie van ISSO van maart 2010 (zie Download) wordt ingegaan op de mate van netvervuiling van (led)lampen Er wordt beweerd dat ledlampen slecht zijn voor het elektriciteitsnet en het energiegebruik. De conclusie is dat de problemen veroorzaakt door (led)lampen momenteel beperkt zijn. Er zijn overigens meer bronnen die netvervuiling veroorzaken dan verlichting. De huidige normen over netvervuiling en verlichting bieden in principe voldoende handvatten om die problemen aan te pakken. Indien de wettelijke eisen zoals die bijvoorbeeld aan de 'powerfactor' van andere lampen worden gesteld ook van toepassing worden verklaard op ledlampen, worden ook de netvervuilers onder die lampen van de markt geweerd.